Udvalg i Herning Kommune beslutter besparelser

Foto: Herning Kommune .
Profilbillede

Som en del af budgetforliget skal Kultur- og Fritidsudvalget i Herning Kommune spare 2,5 mio. kr. om året. Nu har udvalget besluttet, hvordan besparelserne skal effektueres.

I forbindelse med Herning Kommunes budgetforlig blev de politiske fagudvalg pålagt at gennemføre en række besparelser. For Kultur- og Fritidsudvalget handler det om 2,5 mio. kr., når besparelserne er fuldt gennemført i 2024.

Udvalget har på sit møde 21. november 2022 besluttet, hvordan besparelserne skal føres ud i livet. Ud over de besparelser, der er besluttet i budgetforliget, har udvalget også truffet beslutning om omprioriteringer, så de samlede besparelser er på 3,2 mio. kr.

"Det er en hård omgang, for det er aldrig sjovt at skrue ned for noget godt. Men det er en del af opgaven, og selvfølgelig skal kultur- og fritidsområdet også bidrage i den situation, vi er i," siger formand for udvalget, Johs. Poulsen, (Rad.).

Besparelser både på fritid, biblioteker og kultur

Besparelserne rammer bredt på udvalgets område, hvor både idrætten, fritidsområdet, bibliotekerne og kulturområdet kommer til at holde for.

Kulturområdet bliver forholdsmæssigt hårdest beskåret, og særligt Team Teatret kommer til at holde for. Teatret vil fra 2025 få reduceret dets kommunale tilskud med 550.000 kr. Men også Heart, Herning Musikskole, aftenskolerne, talentindsatsen og driften af Historiens Hus bliver ramt af besparelser.

På idrætsområdet skæres der i fremskrivningsprocenten til de selvejende haller, på driften af de grønne områder, lokaletilskudskonti og tilskuddet til Herning idrætsråd. Og så skal friluftsbadet i Aulum fremover drives for samme budget som sammenlignelige anlæg.

På bibliotekerne spares der på arrangementer og kommunikation, og så omlægges Makers Space- indsatsen, som er et teknologi-eksperimentarium.

"Vi har besluttet at være ret konkrete i vores besparelser i stedet for at køre ud med en grønthøster og beskære alle lige meget. Vi er bevidste om, at det selvfølgelig har en konsekvens, men sådan er det, når vi skal spare penge. Jeg er glad for, at det er et enigt udvalg, der står bag de besluttede besparelser," siger Johs. Poulsen.

BESPARELSERNE:

Idræt og fritid

 • Reduktion af fremskrivningsprocent på selvejende haller, 600.000

 • Lokaletilskudskonti, 250.000

 • Aulum Friluftsbad, 70.000

 • Driften af de grønne områder, 100.000

 • Herning Idrætsråd, 50.000

Bibliotekerne

 • Omdisponering af MakerSpace indsatsen, 500.000

 • Tilpasning af arrangementskontoen, 100.000

 • Tilpasning af kommunikationsindsats, 50.000

Kulturområdet

 • Team Teatret, 550.000

 • Heart, 200.000

 • Herning Musikskole, 200.000

 • Historiens Hus, driftsbesparelse, 85.000

 • Aftenskolerne, 150.000

 • Reduktion af talentindsats, 300.000
Kilde: Herning Kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.