Spændende stilling som flowkoordinator (sygeplejerske) til Sengeafsnit 2 for psykotiske lidelser - Regionspsykiatrien Gødstrup

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Har du lyst til at udvikle nye kompetencer, nogle dage med overblik og administrativt arbejde, andre dage i plejen? Kan du nikke til relationsarbejde og synes at det er spændende, at være en del af en personalegruppe, der har fokus på udvikling og trivsel og er på vej mod Gødstrup? - så er det dig, der skal søge denne stilling som deltids flowkoordinator for sengeafsnit 2 for psykotiske lidelser. 

Vi søger en sygeplejerske der kan varetage flowkoordinator funktionen pr. 01.06.2024 eller snarest derefter. Stillingen er på 37 timer pr. uge med arbejde i 8 timers vagter hver 4. weekend.

Regionspsykiatrien Gødstrup varetager den almen psykiatriske funktion i den vestlige del af Region Midtjylland. Sengeafsnit 2 er et specialiseret døgnafsnit, som primært varetager udredning og behandling af patienter med psykoselidelser, patienter med behandlingsdom og surrogatfængsling. Afsnittet har i alt 28 senge. 

Vi er en afdeling med både nye og erfarne medarbejdere, der har det tilfælles, at vi brænder for at hjælpe vores patienter. Vi er utrolig stolte af vores fag og vores faglighed, men vi lægger også stor vægt på, at vi har det godt med hinanden og trives med vores arbejde.

Ligeledes vægtes et godt arbejdsmiljø med en anerkendende tilgang til patienter, pårørende og kollegaer. Vi har en uformel omgangstone, hvor alle faggrupper respekteres og bidrager ligeligt i samarbejdet om, at give vores patienter den allerbedste behandling.

Dit job:
Som flowkoordinator bliver det bl.a. din opgave:
- Fokus på den daglige arbejdstilrettelæggelse i samarbejde med ledelse, herunder daglig fordeling af personale, ud fra tyngde, personaledækning næste døgn ift. kompetence, afspadsering, ferieafvikling, sygdom etc.
- Økonomisk bevidst mhp. optimal udnyttelse af personaleressourcer ift. afsnittets drift, herunder vagtindkald, økonomimøder, flow og udnyttelse af sengekapacitet i Vest mv.
- Have overblik over aktuelle personalemæssige kompetencer med henblik på sikring af optimale patientforløb.
- Medansvarlig for koordinering af opgaver i forhold til ressourcer og kompetencer, bl.a. fordeling af fremmødt personale.
- Medansvarlig for høj patientsikkerhed, sammenhængende og gode patientforløb.
- Medvirke til at sikre et kvalificeret samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere, - være koordinerende.
- Varetagelse af den psykiatriske visitation og koordinering på de daglige tværfaglige kapacitets konferencer
- Sikre at der foreligger behandlingsplaner for alle patienter
- Sikre at de særlige forpligtelser for patienter med dom følges, herunder sikre at køreplan for koordinationsplan følges, 
- At medvirke til et højt informationsniveau
- At medvirke aktivt ved omsætning af Regions Midtjyllands og regionspsykiatriens målsætninger
- At være kulturbærer og medansvarlig for socialiseringsprocesser

Afsnittet er uddannelsessted for sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistent elever.

Vi ønsker ansøgere, der kan tilbyde:
- En uddannelse som sygeplejerske
- Har en sundhedsfaglig diplomuddannelse eller specialuddannelse indenfor psykiatrisk sygepleje 
- Har bred erfaring indenfor psykiatrien 
- Erfaring med komplekse koordinationsopgaver samt optimering af gode og sammenhængende patientforløb
- Udviser stor evne og vilje til tværfagligt samarbejde
- Udviser stabilitet og robusthed
- Har evnen til at bidrage til et højt fagligt miljø
- Har evnen til at bidrage til et godt arbejdsmiljø
- Udviser fleksibilitet og effektivitet i opgaveløsningen
- Er udviklings- og implementeringsparat

Vi tilbyder:
- Spændende udfordringer på en dynamisk arbejdsplads, som vægter faglig kvalitet og kompetenceudvikling højt 
 - Et godt arbejdsmiljø 
- Gode kolleger med lyst til samarbejde og udvikling
- Sygeplejefaglig vejledning og tværfaglig supervision
- Udviklingssamtaler
- Oplæring i funktionen
- Sparring med anden flowkoordinator 

Yderligere information:
Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte oversygeplejersker Ingelis Sander på tlf. 4096 4913 eller Anette Bækbo Palmelund 6137 8027.

Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.

Ansøgningen skal være os i hænde senest den 29.04.2024

Ansættelsessamtaler afvikles løbende.

Lidt mere om os
I Psykiatrien i Region Midtjylland er vi 3200 medarbejdere fordelt på otte psykiatriske afdelinger for voksne, børn og unge. Regionspsykiatrien Gødstrup er en af de otte afdelinger og her står vi 350 medarbejdere og venter på nye kolleger. Vi går særligt op i høj faglighed, tværfaglig sparring og forskningsbaseret faglig behandling, når vi årligt modtager mere end 250.000 ambulante besøg og behandler over 30.000 patienter. 

Vi arbejder ud fra Psykiatriens vision, der lyder "bedre behandling og længere liv til flere med psykisk sygdom – på patientens præmisser". 

Vi bor i nye, flotte rammer 
I vores nye, flotte rammer i Gødstrup vil du få 350 kolleger, og sammen behandler vi 5000 patienter om året. Vi udreder og behandler alle voksenpsykiatriske lidelser på vores sengeafsnit, hvor vi har 67 pladser, og i vores ambulante klinik. Vi er også tilknyttet NIDO – Center for Forskning og Uddannelse på Regionshospitalet Gødstrup.

Vi giver en god introduktion og mange muligheder for efteruddannelse 
Vi sørger for at klæde dig godt på dit nye job – blandt andet via introduktionsforløb, kurser og uddannelse. På vores uddannelsesunivers Psykiatriakademiet kan du snuse alle de forskellige muligheder. 

Vi er nemme at komme frem til 
Det er nemt at komme til Gødstrup, der ligger lige vest for Herning. Motorvejen går lige forbi, og toget stopper lige foran døren.

 Læs mere om os 
Du kan læse mere om Regionspsykiatrien Gødstrup her og Psykiatrien i Region Midtjylland her

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

 

 

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Herning Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Region Midtjylland, Hospitalsparken 15, 7400 Herning

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 29-04-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6030407

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet