Pæda-del Tre Birke

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Læringstilbuddene søger en ” Pæda-del” (Pædagogisk pedel) 32- 37 timer ugentligt pr. 1. april 2024.

Har du pædagogiske evner, gerne en håndværksmæssig baggrund, lyst og interesse for i samarbejde med borgerne at holde udenomsarealerne, lave små reparationer og andet praktisk arbejde, så er det dig vi skal have ansat.

Læringstilbuddene er en Organisationen, som består af 3 enheder: ”Tre Birke”, ”Birkelund”, samt ”Aktivitetshuset i Vildbjerg”.
Målgruppen er voksne med betydelig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne.
Der er samlet tilknyttet ca. 170 voksne borgere med vidt forskellige udviklingshandicap.

Vi er i gang med at omdefinere vores kerneopgave, hvor vores fokus i langt større grad bliver at udvikle borgerne, så deres muligheder for at få et job så tæt på det ordinære arbejdsmarked højnes. Alle skal opleve, at der er brug for dem og vide, at deres personlige bidrag er værdifuldt og til nytte i fællesskabet, uanset funktionsniveau.

Med afsæt i den enkelte borgers ressourcer, tilrettelægges hverdagen med forskellige meningsfulde aktiviteter, som kan være med til at skabe læring, udvikling og trivsel.

Vi har fokus på kompetenceudvikling hos både borgere og personale – et arbejdsliv i læring.

Om Jobbet:
Der er tale om en kombineret stilling, hvor der er fokus på opgaver undenfor:

 • Græsslåning
 • Ukrudtsbekæmpelse
 • Brændekløvning
 • Beplante og vedligeholde drivhus
 • Plante og pleje blomsterkasser.

Andre opgaver:
 • Brandinstrukser og beredskabsplaner
 • Køre bus
 • Sikre at busserne er af iset, og klar når der skal hentes borgere
 • Fjerne sne og is når det er påkrævet
 • Polere gulve
 • Mindre reparationer
 • Indhente tilbud og koordinere indsatsen ift. Håndværkere.

Vi søger en ”Pæda -del” som:
 • Er indstillet på, at de fleste opgaver skal løses i samarbejde med borgerne.
 • Pædagogiske erfaring/tæft. Gerne med en håndværksmæssig baggrund.
 • Tager borgerne med på råd, bakker deres initiativer op, og lytter til den enkeltes håb, ønsker og drømme.
 • Kan have mange bolde i luften og skabe overblik, både individuelt og i samarbejdet,
 • Kan reflektere over egen og andres praksis.
 • Er fleksibel, trives med forandringer og kan nytænke den daglige praksis.
 • Kan navigere i mangeartede og komplekse opgaver.
 • Er tålmodig og vedholdende.
 • Har gode samarbejdsevner med tydelig vilje til at finde løsninger.
 • Er robust, rodfæstet under pres.
 • Har kørekort.

Vi tilbyder
 • Udvikling for såvel borgere som personale.
 • Faglig kompetente og arrangerede kollegaer.
 • Relevant oplæring og efteruddannelse der matcher kerneopgaven.
 • Målrettet indsats for et godt arbejdsmiljø.
 • En organisation, hvor åbenhed, gensidig respekt og ansvarlighed er nøgleordet.
 • Anerkendende og tydelig ledelse.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning!

Læs mere om os og Herning Kommune på Herning Kommunes hjemmeside https://trebirke.herning.dk/

Løn og ansættelsesvilkår aftales med udgangspunkt i gældende overenskomst

Ring gerne for yderligere oplysninger til Centerleder Hanne Munk på telefon 21 48 80 64

Der vil, i forbindelsen med en ansættelse, blive indhentet referencer.

Ansøgningsfrist torsdag den 22. februar 2024 kl. 8.00

Samtaler afholdes tirsdag den 27. februar 2024.

I Herning Kommune med 90.000 indbyggere, er vi altid på udkig efter nye muligheder. Vi har modet til at tænke stort og gå nye veje for at skabe det, vi skal leve af og de rammer, vi skal leve i. I Herning Kommune er der alle muligheder for at få et godt familie- og arbejdsliv. Vi har et stærkt sammenhold, trygge lokalsamfund, et rigt foreningsliv og smuk natur lige uden for døren.

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Herning Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Tre Birke, Dueoddevej, 7400 Herning

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 22-02-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5988367

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet