Overlæge, Øre-Næse-Hals kirurgisk afdeling

Profilbillede

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

En stilling som overlæge på Øre-Næse-Hals kirurgisk afdeling, Regionshospitalet Gødstrup, ønskes besat pr. 01.10.2023 eller efter aftale.

Stillingen tilknyttes teamet for næsebihulekirurgi. 

Udover almene øre-, næse-, hals- kirurgiske kompetencer forventes kendskab til søvnlidelser foruden indgående kendskab til næsebihule lidelser. Som overlæge vil du i samarbejde med resten af næseteamet og afdelingsledelsen få ansvar for den daglige drift og udvikling i det næsekirurgiske subspeciale. Der ønskes omhu og høj faglighed. 

Afdelingen er ligeledes universitetsklinik og har således et rigt forskningsmiljø, som det forventes, at du deltager aktivt i. Dokumenteret forskning eller interesse herfor vægtes derfor højt. Du vil desuden skulle deltage i undervisning og kompetenceudvikling af læger og sygeplejersker samt varetage implementeringen af nye test- og behandlingsmetoder. Endelig forventes samarbejde/vidensdeling med internationale samarbejdspartnere mhp. at sikre dynamisk udvikling og opdatering af det næsekirurgiske subspeciale.

Patienterne er også en meget vigtig medspiller, og det forventes at du besidder gode kommunikative egenskaber. 

Vi vægter en bæredygtig arbejdsplads, hvor fællesskab både internt på afdelingen samt på sygehuset og i resten af regionen er en vigtig værdi. Der forventes derfor at du bidrager positivt ind i disse fællesskaber og varetager den ledelsesopgave, der ligger heri.

Øre-, næse-, halskirurgisk afdeling, Regionshospitalet Gødstrup, er en af to øre-, næse-, halsafdelinger i Region Midtjylland, og har således et optageområde på knap 550.000 indbyggere.

Afdelingen har eget sengeafsnit med 9 sengepladser. Der er ligeledes 4 operationsstuer tilknyttet med ca. 4000 operationer pr. år. Derudover er der en ambulant funktion med knap 18.000 patienter pr. år., herunder flere specialklinikker i from af vestibularis, dysfagi, tale, flavour og søvn. 

Dine lægefaglige kollegaer er sammensat af 1 professor, 6 overlæger, 8 afdelingslæger samt 12 uddannelsessøgende læger.

Afdelingen varetager al benign næsekirurgi incl. FESS samt endoskopisk tårevejskirurgi. Derudover varetages cancerudredning samt halskirurgi på benigne diagnoser, herunder thyroideakirurgi. Derudover spytkirtelkirurgi incl. sialoendoskopi. Ørekirurgisk varetales også al benign kirurgi incl. stapeskirurgi.

I audiologisk regi er der både i Holstebro samt i Viborg tilknyttet en høreklinik med ca. 5500 patienter pr år.

Stillings- og funktionsbeskrivelse

Vagt

I stillingen indgår bagvagter i form af rådighedsvagter fra bolig med 30 minutters tilkald. Vagten er 12-skiftet.

Ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Stillingen er omfattet af bestemmelserne om lokal løndannelse.

Flere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til cheflæge Anne Louise Christensen; anebch@rm.dk; tlf: 29932046.

Ansøgningsfristen er den 06.08.2023.

Samtaler forventes afholdt den 13.09.2023.

 


Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Herning Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Region Midtjylland, Hospitalsparken 15, 7400 Herning

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 02-08-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://midtjob.dk/ad/overlaege-ore-naese-hals-kirurgisk-afdeling/xt3nqh/da

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5848696

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet