Enigt byråd bag konstituering i Herning Kommune

Foto: Redaktionen. Herning bymidte.
Profilbillede

Sent natten til onsdag er et enigt byråd i Herning Kommune gået sammen om en konstituering og et arbejdsgrundlag.

Det byråd, der tiltræder 1. januar 2022, er natten til onsdag nået til enighed om konstitueringen. Det betyder, at partierne har fordelt de forskellige udvalgsposter mellem sig. Desuden har de alle nikket til et arbejdsgrundlag for byrådets arbejde frem mod 2026. 

Der sættes først navn på de forskellige udvalgsmedlemmer senere. 

Borgmester bliver Dorte West, (V), som dermed kan fortsætte på den post, hun tiltrådte 1. august. 1. viceborgmester bliver en Venstre-politiker, 2. viceborgmester fra Kristendemokraterne.  

Flere af de politiske udvalg får nye navne og i et vist omfang også nyt indhold fra 1. januar. Dermed sætter Dorte West fra starten konkret præg på det kommende arbejde i byrådet.

De politiske udvalg er fremover:

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget: Formand Dorte West, (V), næstformand fra De Konservative. Derudover tre Venstre-medlemmer, en socialdemokrat og en radikal.  

Miljø-, infrastruktur- og natur-udvalget: Formand fra Venstre, næstformand fra DF. Derudover tre Venstre-medlemmer, en SF'er og et medlem fra Kristendemokraterne. 

Byplan- og bosætnings-udvalget: Formand fra Venstre, næstformand fra Socialdemokratiet. Derudover to Venstre-medlemmer, en DF'er og et medlem af henholdsvis De Radikale og Borgerlisten.

Beskæftigelsesudvalget: Formand fra Socialdemokratiet, næstformand fra Venstre. Derudover tre Venstre-medlemmer, et medlem fra Kristendemokraterne og et fra Borgerlisten. 

Børne- og Familieudvalget: Formand fra Venstre, næstformand fra SF. Derudover tre Venstre-medlemmer, et medlem af Socialdemokratiet og et fra De Radikale. 

Social- og Sundhedsudvalget: Formand fra Venstre, næstformand fra Kristendemokraterne. Derudover tre Venstre-medlemmer, en socialdemokrat og et medlem fra SF. 

Kultur- og Fritidsudvalget: Formand fra De Radikale, næstformand fra Venstre. Derudover tre Venstre-medlemmer, en socialdemokrat og et medlem fra Borgerlisten. 

Desuden er nedsat et såkaldt § 17, stk. 4-udvalg, som skal arbejde med "Den rette arbejdskraft til virksomhederne." Det er et midlertidigt adhoc-udvalg, som arbejder med et bestemt emne og som kan inddrage relevante, eksterne aktører i arbejdet. Venstre får formandsposten, Borgerlisten næstformandsposten, og udvalget består derudover af to medlemmer fra Venstre og et medlem fra De Konservative.

Venstre besætter også formandsposten i Landsbykontaktudvalget og får desuden to menige medlemmer. Med i udvalget er desuden et medlem fra Kristendemokraterne og et fra Socialdemokratiet. 

Børn- og Ungeudvalget, som blandt andet arbejder med anbringelser af børn uden for hjemmet, får en Venstre-formand, en socialdemokratisk næstformand og suppleanter fra henholdsvis Venstre og SF. 

Bestyrelsesposterne i Herning Vand besættes af Venstre (formand) og Konservative (næstformand), mens Venstre også får et menigt medlem. 

Som nævnt er alle partier og lister i byrådet blevet enige om et overordnet arbejdsgrundlag for byrådet i perioden fra 2022-2026.

Arbejdsgrundlaget kan du læse her

Der blev fintalt onsdag formiddag. 

Eventuelle politiske holdninger og meninger i dette portræt tilhører kandidaten og er derfor ikke et udtryk for redaktionens holdning og mening
Kilde: Herning Kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.